укр   eng  
з лікарських засобів та контролю за наркотиками
у Чернігівській області
9.08.2013 Права громадян на звернення до органів державної влади з питань якості ліікарських засобів

Статтею 40 «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Питання звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян» .

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Згідно з вказаним Законом письмове звернення, зокрема, до Державної служби з лікарських засобів у Чернігівській області, громадяни можуть надіслати поштою за адресою: вул. П’ятницька, 39, офіс 602, м. Чернігів, 14000, особисто передати до кімнати прийому громадян або покласти його до скриньки для таких звернень за тією ж адресою.

Вимоги до звернення

Громадяни мають право звернутися до Державної служби з лікарських засобів у Чернігівській області у письмовій або усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі  ) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства з питань які відносяться до компетенції Державної служби з лікарських засобів у Чернігівській області. У зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою громадян (колективне).

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Кожний громадянин України має право поскаржитися на якість лікарського засобу, виробу медичного призначення  чи порушення дотримання ліцензійних умов в аптечному закладі.

Скаргу у письмовій формі необхідно надіслати до територіальної Служби з контролю якості лікарських засобів за місцем розташування чи до центрального офісу Держлікслужби України.

В скарзі необхідно вказати наступні дані:

Аптека

Лікарській засіб

Виріб медичного призначення

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– чітко вказати сутність скарги із зазначенням порушень ліцензійних умов, наприклад: порушення режиму зберігання лікарських засобів, порядку відпуску рецептурних препаратів (відпуск без рецепту, відпуск у аптечному кіоску, порушення), порушення санітарно-гігієнічних умов до аптек, не відповідність площі приміщень, відсутність спеціалістів, тощо;

– необхідно вказати номер, назву та адресу аптеки (аптечного пункту, аптечного кіоску);

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

– повні ім’я, прізвище та по- батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– вказати повну назву лікарського засобу, номер серії лікарського засобу, виробника, та додати чек за сплату;

–чітко вказати сутність скарги;

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано медичний виріб;

– чітко вказати сутність скарги, для чого вказати повну назву товару, виробника, номер серії товару (якщо він є), та додати чек за сплату;

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

 

Без зазначення вказаних даних заява, згідно чинного законодавства України, вважатиметься анонімною та не розглядатиметься.

Також наші повідомлення, ви маєте можливість

бачити на сайті Чернігвської ОДА

Для перегляду копіюйте адресу, та введіть в строку пошуку

http://cg.gov.ua/index.php?id=62448&tp=0